24.10.2019
Tuto akci pořádá Hudební S.O.S.

HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRO KOLEKTIVY MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL HL. M. PRAHY

DATUM KONÁNÍ:  24.10.2019 EMAUZSKÉ OPATSTVÍ, PRAHA 1

Přihlášky do 20.6.2019


ORFFOHRANÍ ANEB OD BUBNU K ORCHESTRU

                                                                                                                                                                        

Vážené kolegyně, kolegové,                                                                                

soutěž „Orffohraní aneb od bubnu k orchestru“, se uskuteční díky podpoře Hlavního města Prahy 24. 10. 2019 v prostorách Emauzského opatství.

Akce se bude konat k padesátému výročí prvního vydání světově uznávané publikace Petra Ebena a Ilji Hurníka „Česká Orffova škola“. Naším cílem je podpořit stávající standardy oboru „Hudební výchova“ které, stejně tak, jako výše uvedené dílo, kladou důraz na praktické hudební činnosti vokální, instrumentální, pohybové či na sepětí slova s hudbou.

Vlastní pojetí vystoupení bude v rukou samotných kolektivů. Soutěžní kategorie: MŠ, ZŠ 1. st., ZŠ 2. st., SŠ. 


Podmínky soutěže:

1. TVOŘIVÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ S DOPROVODEM ORFFOVA INSTRUMENTÁŘE, HRY NA TĚLO A POD.

2. DÉLKA PROGRAMU MAX. 5 MINUT

3. POČET ČLENŮ MAX 12 + pedagog např. klavírní doprovod

Více než soutěžní rivality bychom však chtěli dosáhnout sounáležitosti a povzbuzení účastníků k tvořivým hudebním činnostem.

 

Bližší informace, např. k odevzdání stručné anotace vystoupení pro odbornou porotu či časový rozpis jednotlivých vystoupení, bude rozeslán přihlášeným školám před soutěží.