Spolupracujeme

 

VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Praha 6

http://www.pedevropska.cz/

  

SPN - Pedagogické nakladatelství

http://www.spn.cz/

  

Oblastní centrum elementární tvorby

http://ocetplzen.cz/

 
 

Anna Horniecká je mladá grafička a výtvarnice, která pro Hudební SOS vytváří plakáty, letáčky a dalších propagační materiály. Je autorkou loga Hudebního SOS a designu webových stránek. Dlouhodobě spolupracuje s PhDr. Marií Liškovou na tvorbě zpěvníků, ať už typografickou úpravou či ilustracemi.
Volné tvorbě a větším zakázkám se věnuje společně s partnerem Jakubem Elbrsem. Ukázky grafických prací i volné tvorby můžete shlédnout na webu

elbrsj.wix.com/elbrs-and-horniecka