Učebnice hudební výchovy

3. VYDÁNÍ OSVĚDČENÝCH UČEBNIC HV  PRO 1. STUPEŇ ZŚ 

Ve všech učebnicíh 1.-5. třídy naleznete vhodné hudební aktivity pro daný věk. Množství písní, rytmických a melodických doprovodů je doplněno základními informacemi o hudbě, které jsou dětem předávány poutavou formou. Všechny aktivity, včetně poslechový skladeb či pohybových hříčeka a tanečků jsou stmeleny příběhem. Každá kapitola je nazýváná setkáním a přináší vhled i do mimohudebních témat s hudbou spojených. Každá učebnice je doplněna poslechovými ukázkami na CD.

Zaslání učebnic, event. včetně CD na fakturu.

UČEBNICE:              CD

1. třída: 102,- Kč        176,-Kč

2. třída: 107,- Kč       176,-Kč

3. třída: 113,- Kč        176,- Kč

4. třída: 107,-Kč         176,-Kč

5. třída: 125,- Kč        176,- Kč