Kánon není kanón - nový titul

Knížečka kánonů a quodlibetů  vznikla z potřeby utřídit jednoduché osvědčené písně, které lze zpívat nejen v jednohlase. Obsahem jsou osvědčené písně, ve vhodných pěveckých polohách. 

 

Zpěv kánonů a quodlibetů je formou, která dokáže zpěvákům pozvednout sebevědomí z vlastního pěveckého umění, vede k pozitivnímu prožitku. Qudlibety  pak  pobízejí k zamyšlení, jak je to vůbec možné zazpívat dvě rozličné písně najednou a „ono“ to zní krásně. Prožít souzvuk aktivně vytvořený společnými silami je formou vyššího hudebního vnímání.  

Zpěv, a to i jednohlasý, nás vede k radosti, k uvolnění, k psychickému i fyzickému zdraví. Málokdo si dnes uvědomuje, že hlas odráží naše vnitřní já, je řečí našich emocí. Možná právě proto se v dnešní době mnozí zpěvu obávají. Nechtějí se veřejně odhalit.  

Cena publikce 98,- Kč/objednávka: hudebnisos@gmail.com