Studium hudby PF UK

1. ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ:

 

Cílem je rozšířit stávající aprobaci absolventů učitelství VVP o předmět hudební výchova, či rozšířit aprobaci učitelů 1. stupně o způsobilost vyučovat hudební výchovu na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Jedná se o získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu a pro některé cílové skupiny způsobilost k výuce na jiném stupni (pro 1. stupeň) nebo druh (pro 2. stupeň).

Vzdělávací program je určen též absolventům vysokých uměleckých škol s hudebním zaměřením, kteří na těchto školách vykonali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky.

Studijní program vychází z řádného denního bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu hudební výchova.     

Požadované vstupní vzdělání: VŠ učitelství

Délka studia: 6 semestrů

Cena: 9 100,- za 1 studijní rok

Přijímací řízení: talentová zkouška v září příslušného akademického roku. Podrobnější infona www.pedf.cuni.cz/khv nebo katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz

Přihlášky: zasílejte do konce srpna příslušného akademického roku na studijní oddělení, k rukám paní Ivany Merellové (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v rámci celoživotního vzdělávání připravila pro učitele hudební výchovy a sbormistry tyto nové kurzy:

  

2. PROGRAMY HUDEBNÍCH DOVEDNOSTÍ:

Kurzy jsou zaměřené na rozvíjení individuálních dovedností v rámci zvoleného oboru. V nabídce jsou tyto samostatné, na sobě nezávislé kurzy:

PRÁCE SE SBOREM

Lektoři: Marek Valášek, Ph.D.; prof. Stanislav Pecháček; Alena Tichá, Ph.D.; Leona Stříteská, Ph.D; Mgr. Jana Veverková; Mgr. Ludmila Bajerová

ZPĚV

Lektoři:  Alena Tichá, Ph.D.; Mgr. Jana Veverková

HRA NA KLAVÍR

Lektoři: doc. Libuše Tichá; doc. Jana Palkovská, doc. Věra Kopecká; Vít Gregor, Ph.D.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Lektorka: Kateřina Hurníková, Ph.D.

HRA NA KYTARU

Lektor: Mgr. Pavel Šváb

Délka každého kurzu: 2 semestry, bloková výuka 3 hodiny šestkrát za semestr, pátek odpoledne

Vyhodnocení kurzu: Absolvent obdrží certifikát – „Osvědčení Univerzity Karlovy v Praze“.

Cena za jeden kurz: 5 400,-

Informace o přihlášení: katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2016

 

3. HV PRO UČITELE MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL – OBNOVENÍ A PROHLOUBENÍ HUDEBNĚ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ:

Obsah: prohloubení hudebního vzdělání, zvláště praktických hudebních dovedností učitelů MŠ a ZŠ. Kurz zároveň poskytuje přípravu na přijímací zkoušky na obor Učitelství pro MŠ.

Lektoři a vyučované předměty:

doc. Miloš Kodejška – základy HV, instrumentální činnosti ve školní praxi, improvizace klavírních doprovodů, hudebně pohybová výchova, moderní trendy hudebního vzdělávání
Alena Tichá, Ph.D. – hlasová výchova, vedení dětských pěveckých sborů
Kateřina Hurníková, Ph.D. – hra na zobcovou flétnu

Délka kurzu: 1 semestr, bloková výuka 5 hodin dvakrát do měsíce, pátek odpoledne

Cena za celý kurz: 3 100,- Kč

Vyhodnocení kurzu: Absolvent obdrží certifikát – „Osvědčení Univerzity Karlovy v Praze.“

Informace o přihlášení: katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2016 (pro letní semestr), 31. 8. 2016 (pro zimní semestr)