O projektu

Cílem „Hudebního SOS“ je

1. Navázat na českou hudební tradici:

„Co Čech to muzikant.“

„Čechy, konzervatoř Evropy.“

2. Podpořit aktivní učitele hudební výchovy.

Naší snahou je přispět k plnohodnotnému životu. Navrátit jej ke kořenům lidského bytí, k vnímavosti a tvořivosti.

Jak prokázali sociologové s rozvojem civilizačního pokroku se vytrácí kreativita člověka. Dominantou našich aktivit je podnětné prostředí dávající pocit bezpečí. Jedině tak není omezena fantazie, spontánnost a chuť tvořit. Tímto přístupem chceme přispět k rozvoji hlubší vnímavosti, citu a smyslu pro dobro a krásno. To vše lze shrnout pod pojem „emoční inteligence“, jejíž základy tvoří empatie, sebeuvědomění, sebeovládání, motivace a obratnost v sociálním kontaktu.

Rádi bychom šířili odkaz českých tvůrčích osobností: Jakuba Jana Ryby,   Jana Amose Komenského a zakladatele Domu dětství (Krnsko 1920-1924) Josefa Křičku a Ferdinanda Krcha. 

3. Pomoc a rady pedagogům v oblastech:

- metodiky hudební výchovy (zejména MŠ, 1. st. ZŠ) 

- vedení dětských pěveckých kolektivů (výběr a vhodnost repertoiru, vlastní nácvik.....) 

- jednoduchých klavírních doprovodů (např. rychlé transpozice do jiných tónin)

- aranží orffova instrumentáře (melodické, rytmické)

- poradentská činnost v oblasti naplńování standardů RVP pro ZŠ (příkladové úlohy a jejich interpretace,tvorba vlastních příkladů)

 

 

Podněty vzniku Hudebního SOS 

Hudební SOS navazuje na předchozí projekty v oblasti hudebního vzdělávání: 

2000 – 2001 Hudební výchova nového tisíciletí   

2002 – Hudební rozlety 

2007 – Naplňování cílů RVP – estetické předměty