Napsali o nás

Článek fotografky, výtvarnice a dokumentaristky Evy Hubatové /úvodní foto s. M. Liškovou.  

 

 HUDEBNÍ S.O.S. PŘEDALO CENU JAKUBA JANA RYBY.

 

 

 Na letošní rok připadá 250. výročí od narození významného českého hudebního skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby (*26. října 1765 †8. dubna 1815). K jeho poctě proběhl v Českém muzeu hudby v Praze slavnostní večer, při kterém byla popré v historii předána cena Jakuba Jana Ryby. „Za významný počin v oblasti hudební výchovy a za popularizaci hudby“ cenu v podobě varhanní píšťaly od Hudebního S. O. S. obdržela PaeDr. Lenka Pospíšilová. Předání se konalo v rámci koncertu, který byl vyvrcholením edukační konference učitelů mateřských škol „Orff a Komenský jedno jest“, pořádané VOŠ, SOŠP a Gymnaziem Prahy 6, za finanční podpory hlavního města Prahy.

     Součástí slavnostního večera byl křest „Zpěvníku pro předškoláčky DO–RE–MI 1“ autorky PhDr. Marie Liškové. Úvodní část třídílného souboru publikací přináší výběr známých i méně tradičních písniček, které jistě najdou uplatnění při práci v mateřských a základních uměleckých školách a dalších předškolních zařízeních. Inspiraci v něm naleznou i rodiče, kteří chtějí své děti vést k aktivnímu vztahu ke zpěvu.

    K vzácným hostům patřil Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., Národní koordinátor Evropské asociace učitelů všeobecné hudební výchovy (EAS) pro ČR, docent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který od r. 2007 připravuje Visegradské hudební semináře a konference v oblasti komparace hudebních systémů vzdělávání zemí V4 s ostatními zeměmi EU. Od r. 2011 také připravuje Festival národů v oborech dětský zpěv a tanec, který má velký ohlas zejména v zemích východní a jižní Evropy. Mimo to je organizátorem českých a slovenských doktorandských konferencí, které napomáhají hudebně-výchovné praxi. 

     Dalším z významných osobností byl hudební skladatel, pedagog a publicista Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., proděkan pro vědu, umění a projekty Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, vedoucí oddělení skladby a dirigování na plzeňské konzervatoři a školitel doktorandů na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

     Mezi další vzácné hosty patřily Zdeňka Kšírová z MŠMT, Ing. Pavlína Gucká z Magistrátu hl. m. Prahy a vedoucí odboru školství Prahy 1 Mgr. Michaela Vencová. Spolek Svatobor reprezentoval Dr.h.c. Prof. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., M.B.A.,vedoucí Katedry společenských věd, Fakulty stavební na ČVUT.

     Koncertní sál rozezněla barokní hudba v podání ansámblu Kateřiny Hurníkové i hudba současnosti Anny Mlinarikové a jejího bandu.

      

Na snímku č. 1: PaeDr. Lenka Pospíšilová historicky první držitelka ceny Jakuba Jana Ryby.Na snímku č. 1: PaeDr. Lenka Pospíšilová historicky první držitelka ceny Jakuba Jana Ryby. 

Na snímku č. 2 zleva: ředitel VOŠ, SOŠP a Gymnazia Prahy 6 PhDr. Mgr. Pavel Drtina, Ing. Ludmila Kořenářová z nakladatelství SPN a.s., držitelka ceny J. J. Ryby PaeDr. Lenka Pospíšilová, autorka zpěvníku PhDr. Marie Lišková, Zdeňka Kšírová z Ministerstva školství, moderátorka večera Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. a recenzentka zpěvníku PhDr. Helena Karnetová z Univerzity Hradec Králové.      

 

Na snímku č. 3 zleva: Dr.h.c. Prof. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., M.B.A., Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. a PhDr. Marie Lišková.                                                                                                                                    

Text a foto: Eva Hubatová