Doporučená literatura

 

Zajímá vás, kde lze čerpat inspiraci? Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně ZŠ doporučejeme vybírat z následujících materiálů:

 

D´Andrea, F. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-232-7.

FISCHER, V. Eben, P. Elce, pelce kotrmelce. Praha: Supraphon, O.P. 1985.

HERDEN, J., JENČKOVÁ E., „et al.“ J. Hudba pro děti. Praha: H+H, 1992. ISBN 80-7066-522-X.

HERDEN, J. Hudba jako řeč. Praha: Scientia, 1998.

HERDEN, J. My pozor dáme a posloucháme. Praha: Scientia, 1994. ISBN 80-85827-56-5

HRADECKÝ, E. Zpěvníček pro nejmenší. Praha: Supraphon, 1986.

HURNÍK, I., EBEN, P. „et al“. Česká Orffova škola. Začátky. Praha: Supraphon, 1969. ISBN 02-263-69.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola II.: Pentatonika. Praha: Editio Supraphon, 1983.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem 2002. ISBN 80-903115-7-1.

JURKOVIČ, P. Na Orffovských cestách I. Písničky pro malé i větší. Netolice: Churáček-Jc-Audio, 2007. ISMN M-706532-00-4.

JURKOVIČ, P. Na Orffovských cestách II. Písničky pro malé i větší. Netolice: Churáček-Jc-Audio, 2009. ISMN 979-0-706532-17-2.

JURKOVIČ, P.  Na Orffovských cestách III. Písničky pro malé i větší. Netolice: Churáček-Jc-Audio, 2012. ISMN 979-0-706532-24-0.

JURKOVIČ, P. Jak počítají koťata. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7376-789-3.

JURKOVIČ, P. Lidová píseň ve škole. Praha: Muzikservis, 1998.

JURKOVIČ, P. Od výkřiku k písničce. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-750-3.      

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Bude zima, bude mráz. Praha: Muzikservis, 2000. ISBN 80-86233-12-X.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Neseme, neseme májíček. Praha: Muzikservis, 2000. ISBN 80-86233-10-3.

JURKOVIČ, P., FISCHER V. Co slabika to muzika. Praha: Muzikservis, 2001.

KODEJŠKA, M., VÁŇOVÁ, H. Hudební výchova dětí předškolního věku I. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-7066-035-X.

KRČEK, J. Špalíček lidových písní. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00-02176-8.

KURKOVÁ, L. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. ISBN neuvedeno.

KURKOVÁ, L. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

KURKOVÁ, L., EBEN, P. Hudebně pohybová výchova. Praha: SPN, 1975. ISBN neuvedeno.

LIŠKOVÁ, M. Zpíváme si s dětmi. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-6143-5.

LIŠKOVÁ, M. Hudební činnosti pro předškolní děti. Praha: Raabe, 2006. ISBN 978-80-87553-65-7 .

LIŠKOVÁ, M. Vaříme s písničkou. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1451-5.

LIŠKOVÁ, M. Rámcově vzdělávací program MŠ a hudební výchova. Marjánské hory: Montanex,  2007.

LIŠKOVÁ, M. Hudební výchova pro 1. stupeň základní školy - Klavírní doprovody. Praha: SPN a. s., 2009. ISBN 978-80-7235-358-3.

LIŠKOVÁ, M. DO-RE-MI 1, Zpěvník pro předškoláky. Praha: SPN a.s., 2015. ISBN 978-80-7235-554-9. 

LIŠKOVÁ, M. DO-RE-MI 2, Zpěvník pro malé školáky. Praha: SPN a.s., 2016 ISBN 978-80-7235-517-4.

MIŠURCOVÁ, V. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN,1965.

ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

TICHÁ, A., RAKOVÁ, M. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0136-6.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1987. ISBN 02-016-87.

ZEZULA, J., JANOVSKÁ, O. „et al“. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN, 1987. ISBN 14-542-87.