Cena Jakuba Jana Ryby

 

Cena Jakuba Jana Ryby.

„Za významný počin v oblasti hudební výchovy a za popularizaci hudby“.

 

Cena je udělována tvořivým učitelům hudební výchovy a pedagogům, kteří se dlouhodobě věnují popularizaci hudební výchovy. Snahou je veřejné zviditelnění práce učitelů hudební výchovy na mateřských, základních, středních i vysokých školách.  

První udělení ceny se uskutečnilo v roce 2015, v době významných výročí skladatele – 250 let od jeho narození a 200 let úmrtí významného českého skladatele a pedagoga.

 

Rok 2015 - LENKA POSPÍŠILOVÁ

 

  Předání certifikátu J. J. Ryby Zdeňkou Kšírovou - MŠMT

 

 

Předání ceny J. J. Ryby/varhanní píšťaly/ Marií Liškovou - Hudební S.O.S.