Souznění

společné hudební aktivity

Otevřenost

prostor pro sdílení informací

Spolupráce

kontakty s organizacemi a jednotlivci