Souznění

společné hudební aktivity

Otevřenost

prostor pro sdílení informací

Spolupráce

kontakty s organizacemi a jednotlivci

ORFFOHRANÍ ANEB OD BUBNU K ORCHESTRU 24.10.2019

HUDEBNÍ SOUTĚŽ PRO KOLEKTIVY MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL HL. M. PRAHY

DATUM KONÁNÍ:  24.10.2019 EMAUZSKÉ OPATSTVÍ, PRAHA 1

Přihlášky do 20.6.2019


více ...